13 rizík kohabitácie

Štatistiky majú výpovednú hodnotu takú, ako majú. Teda štatistickú. Keď sa však isté výsledky objavujú dosť často, potom na nich niečo bude.

Dr. Rick Fitzgibbons sa uplynulých 38 rokov venoval štúdiu manželských a partnerských vzťahov. A tých boli tisíce. Najskôr si kladie rečnícku otázku, aké pozitívne prvky možno nachádzať vo voľnom zväzku kohabitácie. Odborná literatúra, zaoberajúca sa týmito vzťahmi, prináša len málo, ak vôbec nejaké ,,konštruktívne prvky v týchto situáciách.“ Práve naopak, štúdie ukazujú, že kohabitácia predstavuje vážnu hrozbu voči pravdepodobnosti neskoršej manželskej stability a spokojnosti. Okrem toho ohrozuje aj psychické zdravie detí, ktoré sa rodia v takýchto zväzkoch.

215-365_-_This_Strawberrybananna_smoothie_is_better_than_the_Wildberry_(-_(4760692715)

Dr. Fitzgibbons uvádza 13 rizík kohabitácie:

1. Štúdia z roku 1992 ukazuje na 3 300 prípadoch, že partneri ktorí pre manželstvom kohabitovali majú o 46 percent vyššie riziko, že sa ich prípadné budúce manželstvo rozpadne (“Journal of Marriage and the Family,” February, 1992).

2. Prejavy depresie u kohabitujúcich sú až trikrát častejšie ako u ľudí v manželstve (“Journal of Health and Social Behavior,” September, 2000).
3. Ženy v kohabitujúcom vzťahu sú častejšie vystavené fyzickému a sexuálnemu zneužívaniu, ako vydaté ženy (National Marriage Project, Rutgers University, 2002).

4. Čím dlhšie žijú partneri v kohabitácii, o to menej entuziazmu prejavujú voči manželstvu a výchove detí (“Journal of Marriage & Family” (59), 1997).

5. Kohabitujúci uvádzajú nižší stupeň spokojnosti, sexuálnej exkluzivity a uspokojenia, ako aj horšie vzťahy s rodičmi (“Journal of Family Issues,” January, 1995).

6. Kohabitujú majú tendenciu k slabšej záväznosti vzťahu v porovnaní s nekohabitujúcim. Toto je možno aj dôvodom vysokej rozvodovosti párov, ktoré kohabitovali pred manželstvom (“Journal of Marriage and the Family,” August, 1997).

7. Zväzok kohabitácie má tendenciu oslabovať aj inštitúciu manželstva a byť osobitným rizikom pre deti (“Just Living Together: Implications of Cohabitation on Families, Children and Social Policy,” New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2002).

8. Kohabitácia zvyšuje akceptovanie rozvodu mladými ľuďmi (“Journal of Marriage & Family,” [59]).

9. Kohabitácia môže prispievať k sebectvu a neskôr aj nedostatku otvorenosti prijať deti.

10. Respondenti, ktorí kohabitovali po rozvode, alebo kohabitovali s partnerom v následnom manželstve, uvádzajú nižšiu úroveň šťastia a spokojnosti v novom manželstve, v porovnaní so znovuzosobášenými, ktorí nekohabitovali pred prvým rozvodom (“Journal of Marriage and Family,” 68(2), May, 2006).

11. Kohabitujúci uvádzajú vážnejšie depresie oproti nekohabitujúcim , úroveň depresie sa zhoršovala aj dĺžkou kohabitácie (Alabama Policy Institute, August, 2006).

12. Čím dlhšie partneri kohabitovali pred manželstvom, tým pravdepodobnejšie sa aj uchyľovali k prudkým hádkam, fyzickým útokom, hádzaniu predmetov, keď sa potom v manželstve vyskytli konflikty. (Alabama Policy Institute: August, 2006).

13. Ženy v kohabitujúcom vzťahu čelia deväťkrát väčšej pravdepodobnosti, že ich partner zabije, než je to u vydatých žien. Najčastejšie takéto riziko hrozilo ženám v strednom veku. (T.K. Shackelford and J. Mouzos, “Partner Killing by Men in Cohabiting and Marital Relationships: A Comparative, Cross-National Analysis of Data from Australia and the United States,” ”Journal of Interpersonal Violence,” 2005 (30:10); 1310-1324).

Dr. Rick Fitzgibbons ďalej uvádza aj riziká vyplývajúce pre deti v kohabitujúcich partnerstvách: http://www.aleteia.org/en/health/article/12-ways-that-kids-are-harmed-by-living-with-a-cohabiting-parent-579494862861107

Zdroj: http://www.aleteia.org/en/lifestyle/article/most-synod-fathers-seemed-unaware-of-the- serious-risks-of-cohabitation-5878201469370368

Foto: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:215-365_-_This_Strawberrybananna_smoothie_is_better_than_the_Wildberry_(-_(4760692715).jpg?uselang=sk

Súvisiaci článok: Kohabitačný sľub https://cyrilsebo.wordpress.com/2012/05/03/kohabitacny-slub/

Reklamy
Posted in SPOLOČNOSŤ | Tagged , | Pridaj komentár

Get clean – choď na spoveď

Get clean – očisti sa, je víťazné video v súťaži diecéz v New Yorku. Súťažiaci mali prezentovať minútové videá, ktoré by oslovili mladých ľudí, aby šli na spoveď.

Video s hudobným pozadím.

 

Posted in VIERA | Tagged | Pridaj komentár

Myšlienka na začiatok týždňa (2)

Viazať sa na životný plán, na časový rozvrh – povedal si mi: ,,Je to také jednotvárne!“ A odpovedal som ti: ,,Je to jednotvárne, pretože ti chýba Láska.“

Z knihy Cesta, Josemaría Escrivá, bod 77.

Posted in Uncategorized | Pridaj komentár

Štyridsať žien zakladateľa mormonov

Vraj je to teraz oficiálne, aspoň tak to tvrdí New York Times. Odvoláva sa na sériu esejí online, ktorú uverejnili lídri mormonov. Priznávajú, že ich zakladateľ, prorok, Joseph Smith, ktorý bol vykresľovaný ako verný partner milujúcej manželky Emmy, mal až 40 manželiek.

Historici doteraz tápali a nevedeli sa zhodnúť na presnom počte.Dismayed_Face

Vraj najväčšou bombou na tomto oficiálnom priznaní má byť to, že Smith sa oženil aj so ženami, ktoré boli už predtým vydaté, v niektorých prípadoch za jeho priateľov, či nasledovníkov. A jedna z jeho manželiek bola údajne len štrnásťročná.

Odlhliadnuc od všetkých iných vecí (ak sa to vôbec dá), pánovi Smithovi nebolo čo závidieť napríklad aj v tomto: Štyridsaťkrát denne počúvať –

,,Ty ma vôbec nepočúvaš, koľkokrát ti to mám ešte hovoriť!“

A to všetko krát štyridsať.

Tak to už môže byť na jedného priveľa.

Aj keby to bol pán Smith.

Foto: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dismayed_Face.jpg?uselang=sk

Posted in SPOLOČNOSŤ | Pridaj komentár

Ako nás vidí Američan

Paul žije na Slovensku možno od čias Kňažkových koridorov a budajok na bratislavských námestiach. Má svoju americko-slovenskú rodinu, dá sa predpokladať, že mu chutia halušky, pritom si zachováva istý odstup, nadhľad cudzinca nad našou slovenskou náturou.

Vraví, že spočiatku sme dosť ,,unfriendly“, ale správnym prístupom nás možno ,,načať“, netreba veci od Slovákov brať ,,osobne“.

Ako napríklad v tejto situácii, keď v obchode kupoval farbu:

Ja (s úsmevom): Hi, máte farbu?
Predavačka (gáni): Nie!
Ja ( s menším úsmevom, obzerám sa, ale neodchádzam): Hmmm… to je škoda.
Predavačka (ešte stále gáni, ale už menej): Na čo ju potrebujete?
Ja (usmievam sa, a neodchádzam): Idem maľovať obývačku.
Predavačka (ešte nie priateľsky, ale už nie nie priateľsky): Nie. Nemáme žiadnu farbu.
Ja (úsmev a stále sa na ňu pozerám): To je škoda.
Predavačka: (aj sa čuduje, prečo neodchádzam, ale už nie je nepriateľsky naladená): A akú farbu potrebujete?
Ja (stále sa usmievam): Bielu.
Predavačka (vychádza spoza pulta a vedie ma k dverám): Nuž, mladý pán, choďte po tejto ulici a v obchode na rohu majú bielu farbu.
Ja: Myslíte tam, na rohu?
Predavačka (cíti sa už oveľa lepšie): Viete čo, poďte so mnou, ja vás tam zavediem.

Možno by sme to mali vyskúšať.

Nebrať veci osobne.

Zdroj: Friendship, november 2014

Posted in SPOLOČNOSŤ | Pridaj komentár

10 najčastejších chýb vo výchove detí

Pri výchove detí sa rodičia často musia vysporiadať s neistotou a sklamaním. Robím to dobre? Postupujem správne? Nie som príliš zhovievavý? Psychológovia a pedagógovia tvrdia, že by rodičom veľmi pomohlo, keby do istej miery modifikovali svoje očakávania a namiesto cieľa ,,robiť všetko čo najlepšie“ sa snažili ,,nerobiť to zle“. A predovšetkým – vyvarovať sa chýb, ktoré môžu vo výchove napáchať veľké škody.
Nikto nepadol učený z neba a platí to aj o rodičovstve. Pri snahe vychovať zo svojich detí čnostných ľudí je potrebné počítať aj s mnohými neúspechmi.

Tak teda, desať najčastejších chýb, ktorých sa dopúšťame pri výchove detí:

1. Neadekvátne používanie autority

Často sa hovorí o nedostatku autority rovnako aj o prílišnej zhovievavosti. Výchova nesmie byť založená na autoritárskom prístupe, kde deti majú strach z vlastných rodičov, súčasne im však nemožno poskytovať neobmedzenú slobodu, ktorá ich nakoniec robí neposlušnými.

.
2. Nesúlad medzi slovami a skutkami

Jednou z najčastejších chýb rodičov je zakazovať dieťaťu určitý spôsob konania, a sám sa ho pritom dopúšťať. Tým však rodič postupne stráca autoritu, dieťa sa naučí to využívať a bez zábran potom porušuje stanovené pravidlá.

3. Rozdielne nastavenie pravidiel

Ide o situácie, keď matka určí nejakú normu správania, otec však stanoví iné kritérium, takže rodičia si navzájom podkopávajú vlastnú autoritu. Nedostatok jednoty medzi rodičmi v určovaní pravidiel je veľkou prekážkou pri snahe o správnu výchovu a veľmi škodí.

4. Nedostatok slobody

Nie je možné nechať svoje deti robiť si, čo sa im zachce. Môžeme však dovoliť a podporovať v deťoch schopnosť rozhodovať sa na základe niekoľkých dostupných možností, takže dieťa si samo zvolí a učí sa, čo mu prospieva, a čo nie.

5. Nesprávne trestanie

Ukladať neprimerané tresty je kontraproduktívne. Vo chvíli trestania je potrebné byť vyrovnaný a umiernený, ale trest treba predovšetkým vykonať. Napríklad namiesto zákazu dospievajúcemu nasledujúci mesiac ísť von, je lepšie požadovať od neho, aby sa denne päť hodín učil.

6. Citová manipulácia

Stáva sa, že rodič prejavuje záujem o dieťa za účelom niečo od neho získať. Stáva sa to v každom veku a rodičia sa uchyľujú k rôznym dôvodom a prostriedkom: darčeky, peniaze, atď. Cieľom je len pritiahnuť pozornosť dieťaťa. Nedostatok času venovaného deťom v nás tiež vzbudzuje pocit viny a máme tendenciu nahrádzať tento nedostatok kupovaním hier a hračiek.

7. Nedostatok komunikácie

Môže nás hroziť predstava, že by sme sa mali rozprávať s deťmi o určitých náročných témach (drogy, sex, nevhodní priatelia, atď). Je však potrebné riešiť tieto veci v rámci rodiny a odovzdávať deťom patričné informácie skôr, než by pre ich získavanie začali vyhľadávať nevhodné kanály.

8. Moderné technológie

V dnešných rodinách dochádza ku katastrofálnemu nedostatku pravidiel, týkajúcich sa používania moderných technológií. Je potrebné mať na pamäti, že napr. na internete je možné stretnúť sa úplne so všetkým možným. Nie je možné sa teda zaobísť bez jasných pravidiel, alebo nevyžadovať ich plnenie.

9. Porovnávanie medzi súrodencami

Každé dieťa je iné, avšak pri výchove na to niekedy zabúdame. Každé dieťa si vyžaduje individuálny prístup, iný spôsob výchovy a čas venovaný len jemu, aby bolo možné ich lepšie poznávať a pochopiť.

10. Prehnaná závislosť od rodičov

Máme tým na mysli obmedzovanie autonómie detí a prehlbovanie ich závislosti na nás. Ako rodičia si samozrejme neprajeme, aby dieťa trpelo, avšak práve v tých najťažších okamihoch sa človek učí prekonávať prekážky.

Zdroj: http://www.knihyaxis.cz/vychova-dnes/chyby-rodicu/

Noelia de Santiago Monteserín (převzato www. hacerfamilia.com)

Posted in SPOLOČNOSŤ | Tagged , | Pridaj komentár

Kardinál Burke: ,,Nikdy sa nestaviam do opozície voči pápežovi“

Keď pápež v sobotu odvolal kardinála Burkea z postu prefekta Apoštolskej Signatúry, teda najvyššieho súdu, mainstreamové média, ale aj ďalšie portály mali čítanosť zaručenú. Osobitným spôsobom sa im takto ponúkla príležitosť ďalej živiť údajný dominantný rozpor medzi progresívnym a konzervatívnym postojom v Cirkvi.

Samozrejme, pápež má zvrchované právo robiť personálne zmeny podľa svojho uváženia, svoju vlastnú ,,politiku ľudských zdrojov“. Je osobitým spôsobom zodpovedný za Cirkev. Kardinál Burke sa pritom v očiach médií ocitol v pozícii, ktorú si on sám určite neželal. Médiá chceli z neho robiť oponenta pápeža Františka.

Kardinál Burke poskytol v poslednom čase viacero rozhovorov, a možno ten Archbishop_Raymond_Leo_Burke (1)najpodstatnejší je ten, ktorý dal portálu Aleteia, ešte niekoľko dní pred svojím odvolaním.. Hovorí v ňom jednoznačne, že ,,sa nikdy nestavia do opozície voči pápežovi“:

,,V nijakom prípade som priamo nekomentoval kroky Svätého Otca, a je nešťastné, že ľudia to takto využívajú. Isté médiá ma chcú jednoducho zobrazovať, ako keby zmyslom môjho života bolo byť oponentom voči pápežovi Františkovi, a to teda vôbec nie som. Slúžil som mu na Apoštolskej Signatúre, aj v iných oblastiach, a budem mu slúžiť aj naďalej. A viem, že súčasťou mojej služby je aj hovoriť pravdu o situáciách, a teraz jednoducho sme v situácii v Cirkvi, keď sú mnohí ľudia zmätení. Svätý Otec je následníkom svätého Petra a ja sa nikdy nestaviam do opozície voči následníkovi svätého Petra.“

 
Zdroje:

Aleteia:
http://www.aleteia.org/en/religion/article/cardinal-burke-i-dont-ever-put-myself-in-opposition-to-the-successor-of-st-peter-5248481551712256

Vatican Insider
http://vaticaninsider.lastampa.it/en/the-vatican/detail/articolo/burke-sinodo-37381/

Sme:
http://www.sme.sk/c/7483626/papez-frantisek-nahradil-konzervativneho-sefa-najvyssieho-sudu.html?ref=trz

Foto: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Archbishop_Raymond_Leo_Burke.jpg

Posted in VIERA | Tagged , | Pridaj komentár