Kto bude spasený, koľkí, a ako?

Advent nie je len o predvianočných trhoch a punči. Advent je prípravou na príchod Krista. Na túto zem a do sŕdc a myslí ľudí.

V dnešnom čítaní z Evanjelia:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie každý, kto mi hovorí: ‚Pane, Pane,‘ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.

Večná, a možno tá najpodstatnejšia otázka. Kto bude spasený? Koľkí ľudia budú spasení? Ako môže byť človek spasený? Jeden zo základných aspektov misijného poslania Cirkvi, jej evanjelizácie.

Zaoberali sa ňou tie najznámejšie teologické mysle, hlavne po II. Vatikánskom koncile. Ich formulácie sa niekedy rozchádzali, možno podľa toho, nakoľko chceli prízvukovať Božie milosrdenstvo, alebo Božiu spravodlivosť. Ako keby ich bolo možné oddeľovať.

Tak teda, mnohí, všetci, alebo prázdne peklo?

A najlepšie by bolo, keby spasení nakoniec boli všetci a peklo by zívalo prázdnotou! Najlepšie ,,by bolo“. Veď tento potenciál ponúkol všetkým ľuďom sám Kristus na Kríži.

Dogmatická konštitúcia Lumen Gentium (č.16) dáva všetkým ľuďom veľkú nádej:

Lebo tí, ktorí bez vlastnej viny nepoznajú Kristovo evanjelium a jeho Cirkev, ale s úprimným srdcom hľadajú Boha a pod vplyvom milosti sa snažia skutkami plniť jeho vôľu, poznávanú hlasom svedomia, môžu dosiahnuť večnú spásu.33 Božia prozreteľnosť neodopiera prostriedky potrebné na spásu ani tým, ktorí bez vlastnej viny ešte neprišli k jasnému poznaniu Boha a usilujú sa, nie bez Božej milosti, správne žiť. Lebo všetko, čo je u nich dobré a pravdivé, Cirkev pokladá za prípravu na evanjelium34 a za dar toho, ktorý osvecuje každého človeka, aby mal napokon život.

Tak. Ale sú tam aj tie ,,ľahko prehliadnuteľné“ slovíčka: ,,s úprimným srdcom“, ,,bez vlastnej viny“, ,,pod vplyvom milosti“, ,,snažia sa skutkami“, ,,poznávanú hlasom svedomia“, ,,príprava na evanjelium“.

Tie ,,vybrané“ slová sú rovnako náročné, ako je nádejný a sľubný celý odstavec.

Potom ale Lumen Gentium pokračuje druhou polovicou odstavca, ktorú má človek tendenciu akosi v eufórii prebehnúť, prehliadnuť, alebo dočítať len povrchne:

Lenže ľudia, oklamaní zlým duchom, sa neraz stratili vo svojich myšlienkach a Božiu pravdu zmenili na lož, slúžiac skôr stvoreniam ako Stvoriteľovi (porov. Rim 1, 21 a 25), alebo žijú a zomierajú na tomto svete bez Boha a tak sa vystavujú krajnému zúfalstvu. Preto Cirkev pamätá na Pánov príkaz: „Hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu“ (Mk 16, 15), a na Božiu slávu a spásu všetkých sa horlivo stará o rozvoj misií.

Tak teda: ,,oklamaní zlým duchom, sa neraz stratili vo svojich myšlienkach, pravdu zmenili za lož, slúžiac skôr stvoreniam ako Stvoriteľovi“.

Tvrdá pravda. Nikto si nikdy netrúfne ukázať prstom na konkrétneho človeka, že práve tento bude raz ten definitívne ,,oklamaný zlým duchom“, ,,slúžiac skôr stvoreniam ako Stvoriteľovi“. A možno je to tak veľmi dobre, lebo je to skôr povzbudzujúce, než frustrujúce. Každý má šancu. Kým žije.

Drvivá väčšina z nás, siedmich miliárd, sa nebude nikdy zaoberať takýmito náročnými teologickými diskurzami. Vystačíme si s pokračovaním slov dnešného Evanjelia:

A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale.

A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil; zostalo z neho veľké rumovisko.“

CROSS

Citované zdroje: Lumen Gentium 16, Mt 7, 21. 24-27

Foto: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aggenstein_Gipfelaufbau_Rupicapra_rupicapra_template.jpg

Reklamy

About cyrilsebo

Tento blog je o dvoch trpaslíkoch, ale kameň je ten istý.
This entry was posted in VIERA and tagged , , . Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Connecting to %s