Budú z vašich detí profesionáli?

Kníhkupectvá a internetové stránky sú dnes zavalené publikáciami s tematikou osobného rozvoja. Predbiehajú sa v kvalite a rýchlosti, s akou možno profesionálnu úroveň dosiahnuť. Pravdepodobne tie najhodnotnejšie sa do hĺbky zaoberajú aj rozvojom charakterových vlastností a postojov k práci.

 

Bežnou predstavou profesionálnej práce je jej dokonalé technické prevedenie. James Stenson (autor Prečo sú z mladých ľudí trosky), navyše ponúka v nasledovnom článku princípy a konkrétne kroky, ktoré môžu pomôcť k výchove dospievajúcich detí pre ich budúcu profesiu. Nielen z hľadiska zručností, ale predovšetkým z hľadiska prístupu, vzťahu a charakteru.

 

 

Profesionalizmus

 

(1)Profesionalizmus nie je len súborom vonkajších prvkov – ako je upravenosť, dobrý oblek, odborné vystupovanie a podobne. Nie je to ani samotná technická zručnosť, veď mnohí technicky zruční ľudia nie sú skutočnými profesionálmi. Profesionalizmus je skôr súborom zvnútornených charakterových vlastností a hodnôt, zameraných na poskytovanie služieb vysokej kvality iným ľuďom, prostredníctvom vlastnej práce. Skutoční profesionáli vo svojej každodennej práci – v akejkoľvek profesii – preukazujú svoju vnútornú silu a postoje: zdravý úsudok, know-how, podnikateľského ducha, zrelú zodpovednosť, dôsledné riešenie problémov a kreativitu, spolu s tou vysokou úrovňou, ktorá sa bežne označuje ako ,,trieda“. Platí to rovnako pre holičov, stolárov, strojníkov, policajtov, ako aj pre právnikov, lekárov, inžinierov. Akúkoľvek čestnú prácu možno vykonávať profesionálne.

 

(2) Profesionál cíti pri svojej práci sebaúctu. Uvedomuje si, že jeho práca je odrazom jeho vnútorného charakteru. Prácu považuje, okrem iného, aj za osobný záväzok odviesť vynikajúci výkon. Nepovažuje prácu len za úlohu, ktorú treba vykonať, alebo len za zdroj, ktorý mu umožňuje ,,míňať peniaze“.

 

(3) Prácu berie ako službu iným ľuďom. Usiluje sa o to, aby výsledok jeho práce umožnil zlepšiť sa aj iným ľuďom, či už priamo alebo nepriamo: klientom, zákazníkom, zamestnancom, kolegom. A tak sa jeho činnosť orientuje nielen na vykonanie úlohy, ale aj na ľudí.

 

(4) Profesionál prikladá veľkú váhu skúsenostiam. Neustále cíti potrebu sa učiť, zlepšovať sa, zdokonaľovať zabehané prístupy a ďalej na nich budovať. Rovnako má v úcte aj skúsenosť ľudí v iných profesionálnych odvetviach. Medzi profesionálmi dobre funguje tradícia odovzdávania skúseností – ľudia sa navzájom učia slovom i príkladom. Nielenže si váži iné profesie, ale veľmi dobre využíva aj ich služby (právnikov, účtovníkov, poradcov), aby tak zvýšil svoj vlastný výkon. Je vďačný za ich dobré rady a vo všeobecnosti sa nimi aj riadi.

(5) Problém zvyčajne vnímajú ako výzvu a príležitosť, a nie ,,otravnú záťaž”, ktorej sa treba vyhýbať. Navykli si pristupovať k problémom so sebadôverou a optimizmom. Nepripúšťajú, aby ich nerozhodnosť či strach z neúspechu paralyzovala. Snažia sa čo najlepšie si poradiť s prostriedkami, ktoré majú.

 

(6) Profesionáli majú vysokú mieru osobnej zodpovednosti a rešpektujú práva iných ľudí. Majú vyhranený zmysel pre hranice svojich kompetencií a práv. Nevmešujú sa do záležitostí iných, nekritizujú vo veciach, kde nemajú na to právo či expertízu. Keď treba, pokojne priznajú, že v tých veciach nemajú kompetenciu, alebo že sa v nich nevyznajú. Protiví sa im ohováranie iných ľudí, alebo akákoľvek nepodložená kritika.

(7) Efektívne využívajú zdroje, hlavne čas. Dokážu skoncentrovať svoju myseľ i vôľu na úlohy stojace pred nimi. Pracujú rýchlo, ale bez naháňania sa. Starostlivo, ale nie pomaly.

 

(8) Dokážu postaviť deliacu čiaru medzi svoje pracovné povinnosti a voľné chvíle, či osobné záujmy. V pracovnej dobe sa venujú výlučne práci, súkromné záležitosti musia počkať až na koniec. Zodpovednosť voči klientom a zamestnávateľovi má prednosť pred osobnými vecami. Uvedomujú si, že najväčšie potešenie zo súkromných aktivít budú mať až vtedy, keď si ich zaslúžia usilovnou prácou. Snažia sa o čo najlepší výkon, aj keby sa práve necítili najlepšie.

 

(9) Profesionáli aj mimo práce prejavujú obdivuhodné charakterové vlastnosti: zdravý úsudok, dobrý vkus, spôsoby, vážia si kvalitu vo všeobecnosti. Ich osobnosť prezrádza elegantné (taktné) sebaovládanie, záujem a starostlivosť o iných ľudí a lásku k životu – jedným slovom ,,špičkovú trieda”.

 

(10) Charakter a hodnoty profesionálneho prístupu sa budujú už od detstva, neskôr v dospelosti sa posilňujú štúdiom, nácvikom a samotnou praxou. Znamená to, že mladí ľudia, dokonca tínedžeri, sa môžu zaradiť medzi profesionálov a získať si úctu a rešpekt všetkých spolupracovníkov, už na začiatku kariéry v prvom zamestnaní.

 

 

Pre mladých profesionálov

 

Ako na to na pracovisku

 

(1) Existuje niečo, čo sa volá profesionálne povolanie. Je to zanietenie pre vykonávanie práce, ktoré nasmerováva vašu energiu na službu a vylepšenie života iných ľudí, pričom je pre vás súčasne prostriedkom živobytia. Počas dospievania by ste sa všemožne mali snažiť, aby ste našli taký druh práce, ktorá vás intenzívne oslovuje – niečo, čo vám poskytuje tú radosť, ktorú poznáte ešte zo svojho detstva, keď u vás práca a hra boli jedno a to isté. Len málo potešení v živote je takých príjemných, ako keď vykonávame prácu, s ktorej máme naozajstnú radosť.

 

(2) Potrebná je však aj istá dávka opatrnosti. Možno miluješ hudbu, herectvo, šport, a domnievaš sa, že práve tu by si mohol rozvíjať svoju potenciálnu kariéru. Dobre, ale stoj nohami pevne na zemi. Svet zábavy a športu prináša potešenie miliónom ľudí, státisíce mladých ľudí by sa chcelo realizovať práve v tejto oblasti, takže tu môžeš aj očakávať nesmierne silnú konkurenciu. Ak sa tu chceš presadiť, musíš byť výnimočne talentovaný, maximálne pracovitý, jednostranne orientovaný a ambiciózny, s dobrými kontaktmi na vplyvných ľudí a (buďme úprimní), musíš mať veľmi veľké šťastie. Nech to zoberieš z akejkoľvek strany, vždy tu pred tebou stojí jedna obrovská bariéra. Na druhej strane, nech si už vyberieš akékoľvek zamestnanie, k týmto aktivitám sa vždy môžeš neskôr vrátiť ako ku svojim záľubám.

 

(3) Keď skúmaš, aká profesia ťa priťahuje, polož si otázku: ,,V čom môžeme byť expertom?” A potom pracuj na tom, aby si sa tým expertom aj stal.

 

(4) Daj na rady rodinných príslušníkov a priateľov, keď ti hovoria, v čom si dobrý. Keď je človek v niečom dobrý, obyčajne si to sám až tak nedokáže uvedomiť. Iní ľudia si skôr všimnú naše talenty, pretože nám sa zdajú také prirodzené, robíme tie veci bez mimoriadneho úsilia. Dobre si teda všímaj, ak ti tvoji blízki hovoria to isté. Máš nejaké talenty, a mal by si ich rozvíjať.

 

(5) Úspech v nejakej kariére nemusí nevyhnutne znamenať veľkú slávu a veľa peňazí. Skutočný úspech v práci a v živote znamená nasledovné:

 

 • si schopný zabezpečiť seba a svoju rodinu bez väčších problémov,
 • keď ráno vstaneš, tak sa aj tešíš do práce,
 • tvoje okolie ti prejavuje úctu: tvoja rodina, priatelia, šéfovia, podriadení, klienti, zákazníci, susedia,
 • svoju energiu a zručnosti využívaš na to, aby sa iní ľudia zlepšovali,
 • poriadne si dokážeš vychutnať aj voľnočasové aktivity, pretože si ich jednoducho zaslúžiš.

 

(6) Je to už raz tak, v celých dejinách ľudstva, že nájsť si dobrý džob bola vždy záležitosť toho, koho vlastne poznáš. Referencie, odporúčania, skúsenosti, náhodné informovanie sa na pracovné príležitosti, masové rozposielanie mailov a životopisov – ani jedna z týchto vecí sa nevyrovná tomu, keď máš dobré kontakty prostredníctvom priateľov. Tvoji priatelia ti asi neposkytnú prácu, ale ich priatelia možno áno. Inými slovami, najrýchlejšie a najúčinnejšie získame prácu prostredníctvom priateľov a ich priateľov. Už len preto sa oplatí mať veľa priateľov a známych. (Takže dobrá rada: Udržiavaj kontakty s najlepšími priateľmi zo strednej a vysokej školy. Snaž sa, aby to boli celoživotné priateľstvá.)

 

(7) Vo svojich prvých zamestnaniach sa snaž pracovať tam, kde budeš mať dobrého šéfa, ktorý otestuje tvoje schopnosti, poradí ti, napraví ťa, pomôže ti učiť sa na vlastných chybách. Dobrý šéf ťa za rok naučí viac, ako vysoká škola za štyri roky.

 

(8) Všimnite si, že úspešní šéfovia ovládajú účinné komunikačné zručnosti: vedia pozorne počúvať a vedia veci jasne vysvetliť. Učia sa od iných ľudí, vrátane svojich zamestnancov. Vedú svojich ľudí k tomu, aby pochopili, čo je dôležité.

 

(9) Arogantní tyrani, egocentrickí maniaci, sa občas dostanú na riadiace miesta, hlavne vďaka svojej výbušnej energii – nakoniec však dopadnú zle. Neraz s veľkými problémami. Zavádzajú – lebo sa nedokážu odpútať od svojho egocentrizmu, obchádzajú zákony, odoženú si aj dobrých pracovníkov, ich arogancia sa protiví klientom, zákazníkom – a nakoniec, veľmi osudne – aj správnej rade. A potom, keď ich vykopnú, stanú sa potravou pre médiá. Morálne ponaučenie: Oplatí sa byť z dlhodobého hľadiska ohľaduplným a zodpovedným šéfom. Kvalitný šéf odstraňuje prekážky stojace pred jeho zamestnancami, a nevytvára ich.

 

(10) Pracuj tak, aby sa tým aj svojho šéfa postavil do dobrého svetla.

 

(11) Všeobecne sa dá povedať, že keď firma prepúšťa, medzi prvými sú práve tí, ktorí majú v organizácii len málo priateľov. Tí, ktorí majú veľa priateľov, obyčajne vo firme zostávajú. Pri porovnateľných kritériách, šéfovia si radi ponechávajú kompetentných pracovníkov, ktorých si aj vážia a majú ich radi.

 

(12) Obliekaj sa pre džob, ktorý chceš, a nie pre ten, ktorý máš. Oblečenie a úprava zovňajšku majú odzrkadľovať sebaúctu a profesionalizmus. Osobitnú pozornosť venuj topánkam a košeliam. Tvoji šéfovia si to určite všimnú.

 

(13) Udržiavaj sa v dobrej fyzickej kondícii. Všeobecne ľudia, ktorí už na prvý pohľad majú nadmernú nadváhu, majú na pracovisku aj istú konkurenčnú nevýhodu. Pokiaľ to nie sú nejakí výnimočne zruční odborníci vo svojej oblasti, vo firme radšej uprednostnia zdravšie vyzerajúcich, konkurencie schopnejších pracovníkov, hlavne keď ich pozícia má niečo do činenia aj s osobným kontaktom s verejnosťou. Samozrejme, je to často neférový prístup – ale v živote je toho neférového veľa, a je potrebné k tomu pristupovať realisticky.

 

(14) Osobná integrita je v pracovných vzťahoch nesmierne dôležitá. Hovor len pravdu a vždy dodrž svoje slovo. Šéf či klient dokážu z času na čas odpustiť neúmyselné chyby či prešľapy – ale ak klameš, si odpísaný.

 

(15) Staraj sa o svoje veci. To, čo má niekto na svojom pracovnom stole, nie je pre teba výveskou, preto nečítaj, čo majú ľudia na stole, alebo na monitore počítača. Ak ťa šéf, alebo spolupracovníci nachytajú pri špehovaní, viac ti dôverovať nebudú.

 

(16) Podobne, kriticky sa nevyjadruj ani o veciach, ktoré sú mimo tvojej kompetencie. Venuj sa svojim pracovným povinnostiam. Nechci, aby ti prischla povesť pobehaja, čo do všetkého rýpe. Každý zodpovedný profesionál dobre vie, že tí, čo chcú do všetkého zasahovať, o všetkom sa vykecávať, sú buď lajdáci v práci, alebo špehúni. Ani jedným, ani tým druhým, ľudia nedôverujú.

 

(17) Nevyjadruj sa negatívne o ľuďoch za ich chrbtom. Ak budeš klebetiť, ľudia ti neprejavia svoju dôveru. Okrem toho, kancelárske klebety si akýmsi záhadným spôsobom nakoniec nájdu cestu aj k samotnému ohováranému. Tu, ako aj v iných podobných situáciách, radšej drž jazyk za zubami, a neskončíš v problémoch.

 

(18) Ak je v kancelárii plno zlomyseľných klebiet hlavne smerom na vedenie firmy, začni si radšej hľadať nový džob. Zlá morálka vo firme má skoro vždy pôvod v chabom manažmente a spoločnosť, v ktorej sa to hemží klebetami, je na pokraji rozpadu.

 

(19) Nešepkaj si s inými ľuďmi na chodbách a iných verejných miestach. Pôsobí to špehúnsky a sprisahanecky. Choď radšej do nejakej miestnosti, alebo tam, kde ostatní nepočujú, a rozprávaj sa s ľuďmi normálnym hlasom.

 

(20) Skôr než použiješ meno niekoho ako referenciu, vyžiadaj si od neho súhlas. Keďže dobrí profesionáli si vždy overia referencie, ak si takýto súhlas nevyžiadaš, referencia môže mať hodnotu zdrapu papiera. Nezabúdaj, že ani jeden šéf nemá rád nepríjemné prekvapenia.

 

(21) Za každých okolností prichádzaj na pracovnú schôdzku načas. Ak je to možné, prídi aj o pár minút skôr. Aj keď máš dlhý pracovný čas, prichádzaj do práce načas.

 

(22) Snaž sa dodržať všetky termíny, obzvlášť tie, ktoré si sľúbil. Ak sa to naozaj ináč nedá, ospravedlň sa a požiadaj o odklad. (Ľudia si nezapamätajú to, že si sa s prácou trošku oneskoril, ale si dobre zapamätajú tvoju fušerinu.) Požiadal si o odklad, máš ho, a teraz urob všetko potrebné pre dokončenie práce – keď treba aj do noci, zožeň si pomoc – aby si mohol odovzdať kvalitnú prácu načas.

 

(23) Ak ti niekto urobí osobitnú láskavosť (napríklad ti umožní pracovný pohovor) pošli mu list s poďakovaním do dvoch dní. Maj vždy k dispozícii takúto kvalitnú kancelársku výbavu.

 

(24) Pri spoločenskom styku s odborníkmi – ako sú hlavne lekári, účtovníci, právnici – nepožaduj od nich profesionálne rady, a nezavádzaj rozhovor na témy, týkajúce sa ich profesie.

 

(25) Pri spoločenských podujatiach maj vždy poruke niekoľko vizitiek. Neponúkaj ich však skôr, než skončíte rozhovor, keď sa lúčite, a keď je jasné, že nový známy by sa s tebou tiež rád v budúcnosti stretol. Bezdôvodné rozdávanie vizitiek navôkol, sa môže považovať za vnucovanie a amaterizmus.

 

(26) Pri pracovnom obede nezačni rozprávať o pracovných záležitostiach skôr, než si každý objedná jedlo a nápoje. Venuj sa bežnej spoločenskej konverzácii, až kým si všetci neobjednajú.

 

(27) Všeobecne je lepšie vyhýbať sa alkoholu pri obede. Pohár vína po jedle je prípustný, nie však aperitívy, hlavne nie tie silné. Daj si radšej džús, alebo niečo podobné. Aj mierne požitie alkoholu, podobne ako nadmerné prejedanie sa, môže po obede znižovať tvoj pracovný výkon. Strácaš koncentráciu, a ľudia si to všímajú.

 

(28) Na pracovisku sa navyjadruj vulgárne. Ľudia stratia k tebe úctu.

 

(29) Možno je to podvedomé, ale ľudia si spájajú hrubý slovník s detským narcisizmom prípadne základným nedostatkom sebakontroly. Časté používanie vulgárnych výrazov okrem toho signalizuje, že dotyčný človek trpí adiktívnymi prejavmi. Ak by sme potom dôkladnejšie skúmali jeho osobnosť, našli by sme aj viacero oblastí, ktoré nemá pod kontrolou, alebo sa ten človek nekontroluje vôbec.

 

(30) Sexuálne šikanovanie, obťažovanie, je reálnym a vážnym problémom na pracovisku. Ženy-profesionálky, sa proti tomu búria, a oprávnene proti tomu bojujú. Súčasné opatrenie na vykorenenie týchto návykov, vrátane právnych opatrení, sa berú veľmi vážne a už dávno bolo načase ich prijať. Ku svojim spolupracovníčkam sa vždy správaj s úctou a profesionálnou zdvorilosťou.

 

(31) Niekoľko pravidiel pre telefonický rozhovor:

 

 • hovor normálnym, príjemným zdvorilým hlasom, hlavne keď zdvihneš telefón,
 • keď niekomu voláš, vždy sa najskôr identifikuj,
 • vždy sa najskôr spýtaj, či voláš vo vhodnom čase,
 • ak predpokladáš, že budeš musieť nechať odkaz na záznamníku, priprav si ho vopred, aby neznel nervózne, improvizovane,
 • promptne zavolaj na všetky neprijaté hovory,
 • súkromné hovory obmedz len na tie dôležité, buď stručný.

 

(32) Neber veci osobne. Ak majú niektorí ľudia zlú náladu, alebo sa nevedia správať, je to ich problém, zvyčajne to súvisí s ich súkromím a netýka sa to pracovných záležitostí. Nedovoľ, aby sa ich problémy stali tvojimi problémami. Stras to zo seba a venuj sa svojej práci.

 

(33) V súvislosti s predchádzajúcim bodom, ak máš niekoho napomenúť, neber to ako osobnú záležitosť. Naprávaj chybu, nie človeka. Napomeň súkromne, nie pred ostatnými.

 

(34) Pochváľ, len keď si to ľudia zaslúžia, a buď pritom úprimný. V istom zmysle je neúprimná chvála horšia, ako vôbec žiadna.

 

(35) S firemným zdrojmi zaobchádzaj šetrne – s peniazmi, autami, kancelárskymi potrebami, cestovnými nákladmi, počítačmi – ako keby boli tvoje vlastné. Nezneužívaj ich, nič si neulievaj bokom.

 

(36) Nechoď za šéfom s problémami bez toho, aby si sám neponúkol nejaké premyslené riešenie. Šéfovia nepotrebujú ďalšie problémy, majú ich aj tak dosť. Oni skôr potrebujú a vyžadujú riešenia.

 

(37) Pokiaľ nie si šéfom ty sám, nie je ani tvojou kompetenciou meniť politiku spoločnosti. Ak sa ti zdá, že sa s praktikami v spoločnosti nedokážeš vysporiadať, nesťažuj sa. Nájdi si radšej inú prácu a rozlúč sa v dobrom. Keď nastúpiť na nové pracovisko, neohováraj svoju bývalú firmu, alebo jej vedenie. Nezabúdaj, že šéfstvo vo všeobecnosti zvykne držať spolu. Tvoja (domnelá) nelojálnosť voči predchádzajúcemu zamestnávateľov, môže narobiť zlú krv a vzbudiť voči tebe nedôveru.

 

(38) Niekedy ťa ľudia zavalia so sťažnosťami a domnelými problémami, pričom je jasné, že sa chcú len vyrozprávať. Môžeš sa toho zbaviť tak, že sa ich ak je to potrebné aj opakovane spýtaš: ,,Takže, čo môžem pre vás urobiť, ako vám vlastne môžem pomôcť?”

 

(39) Pracovná porada by mala optimálne mať jasný, zmysluplný program, s ktorým je už každý oboznámený. Drž sa toho, porada by mala zlepšiť výkon zamestnancov, a nie stavať im prekážky. Na konci porady by mal každý jednoznačne vedieť, aké budú najbližšie kroky, čo treba urobiť, kto je za čo zodpovedný.

 

(40) Z času na čas, raz za niekoľko mesiacov, sa hlbšie zamysli nad svojou kariérou a budúcnosťou. Ako to ide, kam smerujem? Aké možnosti som snáď prehliadol? Kde by som sa rád videl o päť rokov? Zapisuj si to, čo sa ti podarilo v práci dosiahnuť, aktualizuj si svoj pracovný životopis, prinajmenšom dvakrát za rok.

 

Takéto aktualizované résumé je ako taká lekárnička. Ak ju vôbec niekedy potrebuješ, obyčajne je to veľmi súrne.

 

(41) Aj keď si žiješ svoj kariérny plán A, nezabúdaj ani na plán B – alternatívnu kariéru, na ktorú sa budeš môcť spoľahnúť, keď na to príde čas. Keď niekto príde o zamestnanie, musí rýchlo začať premýšať, plánovať, hľadať kontakty, konať. Ak nezabúdaš na plán B, alternatívnu kariéru, znamená to, že to plánovanie, kontakty, atď., máš na mysli už vopred, a v stave núdze môžeš začať rýchlo konať. Buď pripravený na všetko.

 

(42) Celý život sa správaj podľa zásad toho, čo je správne a čo je nesprávne, tak ako ťa to už v detstve učili tvoji rodičia. Neurob nič, čím by si sa spreneveril zásadám svojich rodičov, alebo čím by si im spôsobil hanbu.

 

(43) Vždy maj na pamäti, že tajomstvo úspechu je zanietenie, vášeň pre niečo. Preto mysli vo veľkom. My ľudia, máme tendenciu stať sa tým, na čo myslíme. Ak máš vysoké ambície služby ľuďom, počínajúc už vlastnými rodinnými príslušníkmi, potom si ťa budú vážiť ako vynikajúceho človeka a skvelého profesionála.

 

Použitý zdroj so súhlasom autora:

http://www.parentleadership.com/worksavvy.html

Reklamy

About cyrilsebo

Tento blog je o dvoch trpaslíkoch, ale kameň je ten istý.
This entry was posted in OPUS DEI and tagged , . Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Connecting to %s