Jedzte tučné mäso a pite medovinu

Dnes nám v kostole povedali,  že máme jesť tučné mäso a piť medovinu. Samozrejme okrem iného. Je pohodlné a príjemné, vybrať si hlavne to, čo sa človeku páči. Takýto selektívny prístup by však mohol aj riadne skomplikovať nedeľný obed – kde narýchlo zabiť tučnéhoFEAST vola, a tú medovinu bežne predávajú len na výročnom jarmoku.

,,A text without a context is a pretext“, hovorí jedno mediálne pravidlo. ,,Text vytrhnutý z kontextu je len zámienka. Ak si každý vysvetľuje Bibliu po svojom, potom to tak aj dopadne. Desaťtisíce spoločenstiev kresťanov po celom svete, ktoré v niektorých prípadoch majú len neveľa spoločného. Na vytrhávanie z kontextu sú experti politici, je to pre nich kyslík každodenný. A ak si každý ľubovoľne vytrhne z kontextu Biblie čo sa mu práve zaráči, tak to môže dopadnúť aj nasledovne:

Nesúďte – ahá, takže všetci sme O.K., a môžeme si robiť čo chceme, nikto nemá právo nič a nikoho posudzovať, veď všetko je také absolútne relatívne.

…ak svojimi ústami vyznávaš: “Ježiš je Pán!” a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. – ahá, takže stačí ústami a srdcom, a všetko je O.K., môžem si robiť čo chcem.

Mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. – ahá, takže…

Tri náhodné ukážky vytrhnutia z kontextu Svätého Písma. Ľudská predstavivosť nepozná hraníc, keď má narábať so slovom.

Iné je to ale so Slovom.

Katechizmus Katolíckej Cirkvi hovorí, že ,,ponajprv treba venovať veľkú pozornosť „obsahu a jednote celého Písma“. Lebo hoci knihy, z ktorých sa skladá, sú veľmi odlišné, Písmo je jedno vzhľadom na jednotu Božieho plánu, ktorého Ježiš Kristus je stredobodom a srdcom, otvoreným od jeho Veľkej noci.( KKC 112)

Ďalej treba Písmo čítať „so zreteľom na živú Tradíciu celej Církvi“. Podľa výroku cirkevných Otcov, Sväté písmo je napísané skôr v srdci Cirkvi ako na materiálnych prostriedkoch (KKC 113)

A samozrejme, katolíci majú vynikajúcu oporu v Učiteľskom úrade Cirkvi, ktorý možno zhrnúť nasledovnými slovami:

„Úloha autenticky vysvetľovať Božie slovo, písané alebo ústne podané, bola zverená jedine živému Učiteľskému úradu Cirkvi“ – čiže biskupom v spoločenstve s Petrovým nástupcom, rímskym biskupom –, „ktorý vykonáva svoju autoritu v mene Ježiša Krista.“

„Tento Učiteľský úrad však nie je nad Božím slovom, ale mu slúži, lebo učí iba to, čo bolo odovzdané, nakoľko ho z Božieho poverenia a s pomocou Ducha Svätého nábožne počúva, sväto zachováva a verne vykladá, a z tohto jediného pokladu viery čerpá všetko, čo predkladá veriť ako zjavené Bohom.“ (KKC 85, 86)

,,Ak nájdete v mojich spisoch niečo proti učeniu Cirkvi, tak to spáľte!“

Dietrich-von-Hildebrand

To sú slová Dietricha von Hildebranda, katolíckeho intelektuála par excellence. Zanechal ich svojej manželke, Alice von Hildebrand, ako závet. Dietrich von Hildebrand bol jedným z najvýznamnejších kresťanských mysliteľov a pápež Pius XII. ho dokonca označil za „učiteľa Cirkvi 20. storočia“.

,,Cirkev je pevná, neochvejná, dogmatická“, hovorí v washingtonský arcibiskup Donald Wuerl, v článku vo Washington Post.

WUERL,,Cirkev je sústavne kritizovaná ako ,,príliš dogmatická“. Neustále sa na ńu obracajú s požiadavkami, aby zmenila svoje dvetisícročné učenie o manželstve, rodine, sexualite, morálke a iných záležitostiach, týkajúcich sa pravdy o ľudskej bytosti. Ale aj keď s tým iní ľudia nesúhlasia, Cirkev si je vedomá, že ohlasuje zjavenú pravdu – Božie slovo.

Učenie Cirkvi je nadčasové. Nemožno ho meniť, aj keď sa proti nemu niektorí ľudia búria. To, že je Cirkev postavená na skale, s pevne stanovenou vieroukou, je pozitívnym prvkom, jednak preto, že takto dokáže odolávať meniacim sa náladám verejnej mienky, ale aj kvôli samotnému prechovávanému obsahu viery, ktorý podnecuje lásku medzi katolíkmi aj nekatolíkmi“.

Kardinál Donald Wuerl, washingtonský arcibiskup.

Celý článok v denníku The Washington Post.

Foto: perex, D. von Hildebrand, kardinál Wuerl,

Reklamy

About cyrilsebo

Tento blog je o dvoch trpaslíkoch, ale kameň je ten istý.
This entry was posted in VIERA and tagged . Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Connecting to %s