Ako teda vychovávať deti?

800px-KhmerchildrenČlánok Jamesa Stensona, voľne nadväzuje na predchádzajúci populárny článok s vysokou čítanosťou ,,Prečo sú z mladých ľudí trosky“(31 000 prezretí).

Autor v 12 bodoch zhŕňa osvedčené a efektívne princípy výchovy detí. Aj keď neprináša radikálnu, prevratnú metodiku prístupu k výchove, možno práve svojou prirodzenosťou a normálnosťou môžu byť tieto rady pre mnohých ľudí užitočné.

A možno budú pre niekoho aj prevratné, lebo práve na to normálne a prirodzené sa dnes ľahko zabúda.

Skutočným zlom materializmu nie je to, že sa ľudia usilujú získavať hmotné prostriedky. Skutočným zlom je skôr to, keď iných ľudí vnímajú a využívajú ako veci. Keď veci sú pre nich v rebríčku dôležitosti na vyššom mieste ako ľudia.

Mladí ľudia, ktorí takto zmýšľajú a konajú, si koledujú o problémy: drogy, problémy v zamestnaní, rozpad manželstva, životný štýl založený na impulzívnom konaní a bezbrehom sebectve. Aký postoj môžu teda zaujať rodičia pri výchove svojich detí, ako môžu budovať v deťoch silný charakter a ochrániť ich pred materializmom?

1) Buďte si vedomí svojej oprávnenej rodičovskej autority a vyžadujte od detí, aby ju rešpektovali. Zodpovednosť rodiča je obrovská a vy ju musíte uplatňovať so sebavedomou, láskavou autoritou. Vaše deti vás budú natoľko vnímať ako autoritu, nakoľko sebavedome budete vykonávať toto vaše poslanie.

2) Nezabúdajte, že z nich vychovávate dospelých, a nie deti. Keď sa zamýšľate nad ich budúcnosťou, myslite aj na ich charakter, nielen na budúcu kariéru. Nie ste tu na to, aby ste svoje deti zabavili a niečím ich zamestnali. Skôr by ste ich mali viesť k tomu, aby sa z nich stali kompetentní, zodpovední, ohľaduplní a veľkorysí muži a ženy, ktorí chcú prežiť svoj život so zásadami osobnej integrity. Myslite na to, akí ľudia raz z nich budú, nielen na to, čo budú robiť.

3) Odovzdávajte im tie vynikajúce charakterové vlastnosti (čnosti), ako sú rozvážnosť, spravodlivosť, mravná sila, miernosť a konanie dobra. V dnešnej reči sa skôr nazývajú ako zdravý úsudok, svedomie, zmysel pre zodpovednosť, odvaha, vytrvalosť, sebaovládanie a úcta k právam a cíteniu iných ľudí. Môžete ich to učiť tromi spôsobmi: osobným príkladom, správnym nasmerovaním činnosti a konania detí, vysvetlením čo je správne a čo nie. Hlavne však učíte osobným príkladom. Vy samy si spomínate, že svedomie je ten hlas vašich rodičov, tie ich láskavé lekcie z detstva, keď vás učili rozlišovať medzi dobrým a zlým.

4) Naučte ich štyri základné piliere civilizovaného správania sa: ,,prosím“, ,,ďakujem“, ,,prepáčte“, ,,sľubujem“. Keď ich dostanú do krvi, stanú sa pre ne základom pre rešpektovanie práv iných ľudí.

5) Naučte svoje deti, čo znamená slovo ,,integrita“. Integrita, jednota života, znamená jednotu úmyslu, slova a skutkov. To znamená, že to čo si myslíme, to aj hovoríme, a tak aj konáme. Hovoríme vždy pravdu a dodržíme slovo.

6) Treba si uvedomiť, že aj ,,nie“ je slovo, ktorým sa vyjadruje postoj lásky, a vaše deti ho z času na čas potrebujú počuť, aby sa naučili sebaovládaniu. Deti, ktoré sa nikdy nestretnú s láskavým rodičovským nesúhlasom, sa nebudú vedieť stotožniť so sebazáporom, čo v neskoršom období môže viesť až ku katastrofe.

7) Naučte svoje deti počkať na to, čoho sa dožadujú, a ak je to možné, nech si to aj zaslúžia. Vedieť čakať, vedieť si veci zaslúžiť, je súčasťou života dospelých ľudí, a o toto vám ide vo výchove. Deti by sa mali naučiť rozlišovať medzi chcením a potrebami. Vysvetlite im, že tie frázy ako ,,každý to už má“, alebo ,,všetci to tak robia“, sú veľmi chabými argumentami. Život by sa mal riadiť zdravým úsudkom a svedomím, a tieto princípy by nikdy nemali ustupovať bezduchému konformizmu.

8) Deti vychovávajte tak, aby produkovali, a nielen konzumovali. Ukážte im ako môžu využiť svoje schopnosti pri riešení problémov, len takto potom získajú zdravé sebavedomie. Veďte ich k tomu, aby vážne brali svoje školské povinnosti a domáce práce. Učia sa tak, v čom spočíva zmysel zodpovednej služby. My, ľudia, sme stvorení pre službu, a nie pre nakupovanie. Deti nedospievajú tým, že sa dokážu postarať o seba, skutočne dospievajú až vtedy, keď sa dokážu starať o iných – a aj to chcú.

9) Napomínajte ich vždy ,,láskavo, ale asertívne“. Naprávajte chybu, nie osobu, nenáviďte hriech, milujte hriešnika. Dajte svojim deťom najavo, že ich príliš milujete na to, aby ste vo výchove prešli ich chyby bez povšimnutia.

10) K používaniu elektroniky pristupujte s rozvážnosťou a majte ju pod kontrolou. Nedovoľte vo vašej domácnosti nič, čo protirečí vašim výchovným princípom o tom, čo je správne a čo je nesprávne, o tom, že s ľuďmi sa nesmie zaobchádzať ako s vecami. To znamená: žiadna pornografia, žiadne bezbrehé násilie, žiadna zábava založená na bezohľadnosti a neúcte voči iným ľuďom. Naučte ich orientovať sa v masmediálnej komunikácii, aby vedeli prijať čo je dobré, odmietnuť čo je zlé, a vedieť v čom je ten rozdiel.

11) Počúvajte svoje deti. Počúvať ale neznamená poslúchať. Keď budete mať médiá pod kontrolou, budete mať oveľa viac času sa so svojimi deťmi rozprávať. Skúmajte ich rozvíjajúce sa myslenie, veďte ich k zodpovedným úsudkom. Žite ako zodpovední dospelí, ako ľudia, ktorí sú na vrchole svojej životnej krivky, a naučte aj svoje deti, čo to znamená.

12) Nikdy nezabúdajte na to, že v živote máte len jednu, jedinú príležitosť, aby ste správne vychovali svoje deti. Vašou prioritou číslo jedna je formovať charakter a svedomie vašich detí. Ak sa o to budete obetavo snažiť už teraz, kým sú vaše deti ešte malé, neskôr vám za odmenu poslúži vedomie toho, že ste vychovali sebavedomých, zodpovedných, ohľaduplných mužov a ženy, ktorí sa tiež budú snažiť odovzdávať tieto hodnoty ich vlastným deťom.

James Stenson

So súhlasom autora preložené a graficky upravené z: http://www.parentleadership.com/borntoserve.html

Foto: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Khmerchildren.jpg

Reklamy

About cyrilsebo

Tento blog je o dvoch trpaslíkoch, ale kameň je ten istý.
This entry was posted in SPOLOČNOSŤ. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Connecting to %s