Rozhovor s prelátom Opus Dei

Úlohou Opus Dei v rámci Cirkvi je pripomínať nám, že všetci pokrstení ľudia sú povolaní k svätosti v každodennom živote. Svätý Josemaría zvykol hovoriť, že v najobyčajnejších situáciách je skryté niečo božské, a našou úlohou je na to prísť. Žiadna ľudská činnosť by nemala byť prekážkou priateľstva s Bohom. A čo viac, práve v týchto okolnostiach každého dňa Boh chce, aby sme ho nachádzali.

Omša je prakticky Veľká noc a Veľká noc sa nemusí skončiť 8. apríla. Prelát Opus Dei Javier Echevarría v interview pre taliansky týždenník Famiglia Cristiana hovorí o svojej knihe Vivir la Santa Misa – Žiť svätú omšu, o viere a o mladých ľuďoch.

Ako žiť omšu každý deň

Pán biskup, snaha urobiť svätú omšu stredobodom každého jedného dňa je úžasnou výzvou. Prečo je ale také dôležité dať jej takúto prioritu a v čom spočíva tajomstvo ako ju správne prežívať?

Svätá omša je dielom Božím, ktoré nám umožňuje zúčastniť sa na umučení, smrti a zmŕtvychvstaní Krista – a to nie v pozícii divákov či pozorovateľov, ale skutočných účastníkov. Práve preto som chcel použiť výraz ,,žiť” svätú omšu v názve knihy, aby sa tým vyjadrila úplná ľudská a duchovná účasť, ktorú si svätá omša vyžaduje.

Vo svojej knihe píšete o nebezpečenstve ,,ritualizmu”. Ako sa mu možno vyhnúť?

,Ritualizmus” znamená zabúdať na to, čo sa v skutočnosti odohráva na oltári. Ako by sme reagovali, keby nám povedali: ,,Dnes máme príležitosť byť na Kalvárii v Ježišovej blízkosti?” Alebo: ,,Dnes sa stretneš so zmŕtvychvstalým Kristom?” Ako by sme sa mali pripraviť, ak tomuto naozaj veríme? A takisto znie otázka, ako by sme sa mali pripraviť na každú svätú omšu?

Prežili ste v blízkosti svätého Josemaríu viac než dvadsať rokov. Ktoré aspekty jeho osobnosti vás najviac zaujali?

Svätý Josemaría vedel ako milovať ľudí takým osobitým spôsobom. Stačil mu len letmý pohľad aby pochopil, aké potreby ma ten ktorý človek. Mal takú intuíciu, akú mávajú len matky. Súčasne bol aj opravdivým otcom: všetko čo učil aj ukázal na vlastnom príklade. Bolo úplne jasné, že toto je kňaz, ktorý hľadá Boha v každom jednom momente.

Ako slávil svätú omšu?

Vždy si tým vedomím, že to Kristus a nie kňaz, je tým protagonistom eucharistie. Táto istota ho viedla k tomu, aby verne dodržiaval predpísané liturgické úkony, nikdy sa nesnažil byť ,,originálny”. Išlo mu o to, aby v omši žiaril Kristu, a nie on sám. Zvykol hovoriť, že svätá omša bola preňho ,,prácou”, že si vyžadovala veľké úsilie, niekedy až vyčerpávajúce, vzhľadom na intenzitu, s akou ju prežíval. Každému malému gestu dával jeho plný nadprirodzený význam.

A omša potom pokračuje aj vo zvyšku dňa?

Keď sa skončí slávenie, svätá omša sa ešte nekončí. Sprevádza nás počas celého dňa. Jedlo nám dáva výživu, premieňa sa na nás. Ale eucharistia – duchovná potrava – nás premieňa na Krista. A tak potom celý náš deň – zjednotený s Obetou na oltári – sa stáva neprestajnou omšou, ktorá mení všetko čo robíme, či už našu prácu, odpočinok, rodinné a spoločenské vzťahy, na niečo, čo je Bohu príjemné.

O čom je vlastne Opus Dei?

Úlohou Opus Dei v rámci Cirkvi je pripomínať nám, že všetci pokrstení ľudia sú povolaní ku svätosti v každodennom živote. Svätý Josemaría zvykol hovoriť, že v najobyčajnejších situáciách je skryté niečo božské a našou úlohou je na to prísť. Žiadna ľudská činnosť by nemala byť prekážkou priateľstva s Bohom. A čo viac, práve v týchto okolnostiach každého dňa Boh chce, aby sme ho nachádzali.

Možno prirovnať Prelatúru Opus Dei k jednej veľkej, celosvetovej diecéze, ktorá je priamo podriadená pápežovi?

Takáto formulácia by viedla k istým nedorozumeniam – niekto by tak mohol považovať osobnú prelatúru za partikulárnu Cirkev, oddelenú od miestnej Cirkvi. A je to práve naopak, Prelatúra Opus Dei sa snaží posilňovať spoločenstvo na úrovni miestnej Cirkvi. Apoštolská práca, ktorú veriaci Opus Dei, či už laik alebo kňaz uskutočňuje, vždy zahŕňa aktívnu spoluprácu s každou diecézou. Veriaci laici Opus Dei spadajú tiež pod jurisdikciu miestneho biskupa, tak ako všetci ostatní katolíci.

Po zakladateľovi, svätom Josemaríovi Escrivá a po jeho prvom nástupcovi biskupovi Alvarovi del Portillovi (prebieha proces jeho blahorečenia), ste riadili Opus Dei v uplynulých pätnástich rokoch. Ako sa vy snažíte nadväzovať na dedičstvo dvoch svätcov?

Keď človek žije v blízkosti svätých ľudí, pochopí, v čom je tajomstvo pokoja v srdci: v udržiavaní sústavného dialógu s Bohom. A tak napriek našim veľmi evidentným nedostatkom a slabostiam, On je vždy po našom boku a je ochotný ich prepáčiť. Keď sa kresťan vždy spolieha na Boha, jeho život sa stáva imúnnym voči množstvu starostí a úzkostí, ktoré tak trápia dnešného človeka

Mohli by ste si spomenúť na niečo zo života sv. Josemaríu, čo možno ľudia ešte nepoznajú?

Častokrát som s ním slúžil omšu. Zanechalo na mne veľký dojem, keď ma prvýkrát požiadal, aby som sa modlil, aby sa mu nikdy nestalo nejakým zvykom sláviť také vznešené dielo. A o toto ma žiadal častokrát.

Kde všade sa Opus Dei šíri?

Vďaka Bohu, veriaci a spolupracovníci Opus Dei sú prítomní na tých najrozmanitejších miestach – od mrakodrapov na Wall Street až po brazílske slumy. Obrovská túžba po Bohu je evidentná všade. Veriaci Opus Dei sú dokonca aj v niekoľkých čínskych mestách. Minulý rok zapustil apoštolát Prelatúry korene v Indonézii a prítomný aj aj v iných, prevažne moslimských krajinách, pretože niektorí veriaci tam cestujú z dôvodu profesionálnych povinností. Blízky východ, Svätá zem, Libanon a Afrika, to všetko predstavuje osobitú výzvu. Obzvlášť tu mám na mysli Pobrežie slonoviny, Kongo a Nigériu. Všade sa problémy prekonávajú vďaka viere, ktorá sa žije v praxi, so záujmom o spoločné dobro, snažiac sa prekonať odlišné názory konštruktívnymi postojmi.

Ako sa pozeráte na šírenie viery v súčasnom svete?

Svet dnes potrebuje svedectvo viery. Ako protiváha tomu relativizmu, ktorý sa zjavne nanucuje západnému svetu, všetkým tým rozbrojom, vojnám a chudobe, ktoré postihujú mnohé časti sveta, sú potrební ľudia, ktorí sú ochotní ,,vyhrnúť si rukávy” a ukázať iným realitu evanjelia, a to nie prednášaním alebo teoretizovaním, ale v každodennom živote.

Aký je vzťah Opus Dei k svetu mladých ľudí?

Keď sv. Josemaría začínal Dielo, mal pri sebe skupinu univerzitných študentov a mladých pracujúcich. Formačné aktivity pre mladých ľudí sú jednou z našich priorít. V Taliansku ako aj všade inde existujú početné vysokoškolské internáty a kultúrne centrá pre mužov a pre ženy, ktoré im poskytujú príležitosť rásť po stránke ľudskej i duchovnej. Učia sa ako študovať, ako byť dobrým priateľom, pričom si obohacujú svoju osobnosť mentalitou konštruktívneho prístupu, učia sa rozlišovať, a pritom všetkom sa snažia správať sa ako Božie deti. Táto výchovno-vzdelávacia činnosť sa vždy uskutočňuje v spolupráci s ich rodinami. Okrem toho rodičia, ktorí patria do Opus Dei, sponzorujú školy, mládežnícke kluby a mnohé iné iniciatívy pre svoje deti, ako to možno vidieť aj v mnohých talianskych mestách.

Rozhovor sa uskutočnil 28.2 2011

Zdroj – http://www.opusdei.us/art.php?p=42765

Preklad a úprava – bloger

Reklamy

About cyrilsebo

Tento blog je o dvoch trpaslíkoch, ale kameň je ten istý.
This entry was posted in OPUS DEI and tagged , , . Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Connecting to %s