9 princípov ako komunikovať vieru

Juan Manuel Mora je profesor spoločenskej komunikácie na Univerzite v Navarre. Vo svojom článku ,,9 princípov ako komunikovať vieru“, hovorí, že na prvom mieste musí byť vždy pozitívny prístup.

Charakteristika samotného posolstva.

Pozitívne – Ján Pavol II hovorí, že morálny spôsob života je cestou ku šťastiu, a nie súborom zákazov. Túto myšlienku často prízvukoval aj Benedikt XVI: Boh nám dáva všetko, neberie nám nič, učenie Cirkvi nie je súborom obmedzení, ale svetlom, ktoré možno slobodne prijímať.

Kresťanské posolstvo prináša jedno veľké, pozitívne ,,Áno” pre všetkých ľudí, pre život, slobodu, pokoj, rozvoj, solidaritu, čnosti. Ak máme túto vieru účinne prinášať iným ľuďom, na prvom mieste musíme chápať a prežívať túto vieru pozitívnym spôsobom my samy. Hybnou silou, ktorá šíri túto pravdu musí byť naša radosť, ktorá je jej najjasnejším vyjadrením. Kresťania by mali všetko staviť na pravdu, a túto by mali ponúkať svetu s radosťou. Komunikovanie viery prostredníctvom vyžarovania radosti je tým najpozitívnejším prístupom.

Relevantne – posolstvo musí byť relevantné a zmysluplné nielen pre hovoriaceho, ale aj pre poslucháča. Tomáš Akvinský hovorí, že existujú dva typy komunikácie: locutio – prúd slov, ktoré nezaujímajú tých, čo počúvajú, a illuminatio – znamená, že to čo sa vysloví osvieti mysle a srdcia poslucháčov v nejakom aspekte, ktorý má na ich život reálny dopad.

Komunikovať vieru neznamená argumentovať s cieľom poraziť svojich protivníkov, je to skôr o dialógu, v ktorom možno niekoho presvedčiť o pravde. Postojom hovoriaceho alebo (píšúceho) je túžba presvedčiť bez toho, aby nad tým druhým zvíťazil. Vedieť počúvať je tým podstatným prvkom, umožňuje nám zistiť, čo zaujíma tú druhú osobu, alebo čo ju trápi. Najskôr musíme počúvať ich otázky, až potom ponúkať odpovede. Opakom tejto relevantnosti je neustále odvolávanie sa na seba a na svoje názory. Keď len rozprávame o sebe, to nie je dobrý základ dialógu.

Zreteľne, jasne – to posolstvo musí byť jasné. Komunikácia nie je v prvom rade o tom, čo komunikátor hovorí, ale o tom, čo je recipient schopný pochopiť. Toto funguje vo všetkých oblastiach poznania – vo vede, technike, ekonomike, atď. Pri komunikácii sa treba vyhýbať zložitostiam a zahmlenému vyjadrovaniu. Rovnako aj v náboženských záležitostiach je potrebné hľadať jasné argumenty a jednoduché slová. Preto treba brať do úvahy hodnotu rétoriky, literatúry, metafor, filmov, reklamy, obrázkov a symbolov pri šírení kresťanského posolstva.

Vlastnosti človeka, ktorý komunikuje vieru

Dôveryhodnosť – ak má recipient prijať posolstvo, osoba alebo organizácia, ktorá ho ponúka sa musí tešiť dôveryhodnosti. A keďže dôveryhodnosť je založená na pravdivosti a morálnej integrite, lož a podozrievanie často narúšajú komunikačný proces. Strata dôveryhodnosti je jedným z najvážnejších dôsledkov kríz, ktoré sa objavili v poslednom čase.

Empatia – komunikácia je vzťah medzi ľuďmi a nie anonymný mechanizmus na šírenie myšlienok. Evanjelium má oslovovať ľudí: politikov, voličov, novinárov, čitateľov. Ľudí, ktorí májú svoje vlastné názory, presvedčenia, city a emócie. Keď sa hovorí chladným, neosobným tónom, rozširuje sa tým priepasť medzi hovoriacim a počúvajúcim.
Jeden africký spisovateľ hovorí, že zrelosť človeka spočíva v tom, že je schopný pochopiť, že svojím konaním dokáže raniť iných ľudí. V našej spoločnosti sa to len tak hemží zdeptanými srdcami a zmätenými hlavami. K fyzickej bolesti a mentálnemu utrpeniu musíme pristupovať s maximálnou citlivosťou. Empatia neznamená vzdávať sa svojho presvedčenia, ale skôr vložiť sa do pozície toho druhého človeka. V dnešnej spoločnosti odpovede, ktoré môžu presvedčiť ľudí sú tie, ktoré sú súčasne rozumné aj humánne.

Zdvorilosť, slušnosť – s dobrými maniermi. Veľmi dobre vieme, ako sa vo verejnej diskusii rozšírili osobné urážky. V tomto kontexte, ak si nedáme pozor na to, ako zaobchádzame s ľuďmi, riskujeme, že kresťanské stanovisko sa bude vnímať len ako jeden z ďalších fundamentalistických postojov. Aj keď tým riskujem, že budem znieť naivne, myslím, že by sme sa mali dištancovať od takého kontextu. Jasnosť, zreteľnosť, nie je nekompatibilná so zdvorilým prístupom.

So zdvorilosťou je možné viesť rozhovor, bez zdvorilosti je neúspech zaručený hneď od počiatku: človek ktorý bol na začiatku na našej strane, bude možno aj na záver konverzácie, ale človek ktorý bol proti, len zriedkakedy zmení svoj názor. Spomínam si na nápis nad vchodom do jedného pubu pri Windsorskom zámku: ,,Gentlemani sú tu vítaní, a gentleman je človek aj pred tým ako začne piť pivo, aj potom”. K tomu by sme mohli dodať, že človek je gentleman či už s ním ľudia súhlasia, alebo mu protirečia.

Princípy ako komunikovať

Profesionálnosť – v encyklike Gaudium et Spes sa hovorí, že každá ľudská aktivita má svoju vlastné charakteristiky, ktoré je potrebné objavovať, využívať a rešpektovať, ak sa chceme na nej podieľať. Každá oblasť poznania má svoju metodológiu, každá činnosť má svoje pravidlá, a každá profesia má svoj štýl myslenia. Evanjelizácia nie je odtrhnutá od ľudskej reality, ale sa uskutočňuje zvnútra: politici, obchodníci, novinári, učitelia, spisovatelia, odborári, každý z nich musí riešiť problémy, ktoré sa vynárajú v ich konkrétnej oblasti.

Sv. Josemaría Escrivá tvrdil, že práve konkrétni, individuálni ľudia, oddaní svojmu presvedčeniu a svojej profesii, nájdu správne prístupy a riešenia problémov súčasného sveta. Ak ide o parlamentnú debatu, robia to na politickom základe, ak ide o medicínsku debatu, používajú vedecké argumenty, atď. Tento princíp sa aplikuje aj na oblasť komunikácie, ktorá sa v posledných rokoch rozvinula pozoruhodným spôsobom ako v kvalite, tak aj v stále širšej a aktívnejšej účasti obavyteľstva.

Postupnosť – spoločenské trendy majú zložitý život: rodia sa, rozvíjajú sa, menia sa a odchádzajú. Preto komunikovanie myšlienok má veľa spoločného so záhradníčením: siatie, polievanie, obstrihávanie, čistenie, čakanie, až potom prichádza žatva.
Fenomén sekularizácie sa v posledných storočiach rozšíril vo veľkej miere. Procesy, ktoré obyčajne kvasia veľmi dlho, sa teraz vyriešia v priebehu rokov, mesiacov, či týždňov. Kardinál Ratzinger povedal, že ľudský svetopohľad má tendenciu riadiť sa ,,mužskou” paradigmou, kde hlavne záleží na akčnosti, efektívnosti, programovaní a rýchlosti. Hovorí, že viac priestoru by bolo potrebné dať “ženskej ” paradigme, pretože ženy dobre vedia, že všetko čo má do činenia so životom, si vyžaduje čakanie a trpezlivosť.

Opakom tohto princípu je uponáhľanosť a krátkozrakosť, ktoré vedú k netrpezlivosti a častokrát aj znechuteniu, pretože je nemožné dosiahnuť veľké ciele v krátkodobom horizonte.

Kresťanská láska – je tým riadiacim princípom, ktorý ovplyvňuje aj posolstvo, aj komunikujúceho, aj spôsob komunikácie. Niektorí autori poukazujú na to, že v prvých storočiach sa Cirkev rozrastala preto tak rýchlo, lebo to bolo jedno otvorené, srdečné spoločenstvo, kde mohli ľudia zažívať lásku i slobodu. Katolíci sa k iným ľuďom správali láskavo, starali sa o deti, o chudobných, starších a chorých ľudí. A toto všetko bolo neodolateľne príťažlivé.

Láska je obsahom, metódou, ako aj štýlom každého účinného šírenia viery. Láska robí kresťanské posolstvo pozitívnym, relevantným aj príťažlivým. Ľuďom, ktorí šíria vieru, dodáva punc dôveryhodnosti, empatie, láskavosti – stáva sa tou silou, ktorá im umožňuje, aby boli trpzeliví a otvorení. Svet, v ktorom žijeme, je častokrát príliš chladný, drsný, mnohí ľudia sa v ňom cítia izolovaní, doráňaní a túžia po svetle a vľúdnosti. Najväčším argumentom kresťanov v dnešnom svete je činorodá láska. Práve vďaka láske je evanjelizácia vždy nová.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

A na záver ešte rada skúseného muža, sv. Josemaríu Escrivá. Najprv modlitba, potom pokánie a až potom, až na treťom mieste činnosť(Cesta 82).

Reklamy

About cyrilsebo

Tento blog je o dvoch trpaslíkoch, ale kameň je ten istý.
This entry was posted in VIERA and tagged , , . Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Connecting to %s