Spytovanie svedomia pre tínedžerov

Tento jednoduchý a jasný grafický návod už pomohol pristúpiť k sviatosti Božieho milosrdenstva mnohým veriacim vo farnosti Panny Márie Kráľovnej Pokoja v írskom Dubline. V článku uvádzam aj nové preklady otázok pre spytovanie svedomia pre dospievajúcich mladých ľudí.

Otázky pre spytovanie svedomia

– podľa Desatora Božích prikázaní,

– Spytovanie svedomia pre dospelých

– Spytovanie svedomia pre deti,

si možno prečítať na tomto linku: POMÔCKA K SPOVEDI

………………………………………………………

Otázky pre spytovanie svedomia pre dospievajúcich

 

Svätá spoveď ti ponúka príležitosť, aby si požiadal Boha o odpustenie

a získal Jeho milosrdenstvo. Pred vstupom do spovednice sa zastav, stíš,

usporiadaj svoje myšlienky, aby si sa mohol rozpamätať na to, čím si

možno ranil iných, a ako sa môžeš zlepšiť v kresťanskom živote. Úprimná

spoveď nám ponúka príležitosť obnoviť si dušu a otvoriť sa voči Božej

milosti. Nasledujúce otázky ti môžu pomôcť zamyslieť sa nad tým, za aké

svoje skutky potrebuješ Božie milosrdenstvo.

 

Odmietal som alebo zanedbával svoju vieru, nesnažil som sa vo viere

vzdelávať? Nepostavil som sa na obranu svojej viery alebo som sa za

vieru hanbil?

 

 Bral som Božie meno nadarmo? Experimentoval som s okultnými

praktikami alebo som vážne bral rôzne veštkyne a horoskopy? Prejavil

som neúctu voči svätým veciam, miestam, ľuďom?

 

 Svojvoľne som sa rozhodol nezúčastniť sa nedeľnej svätej omše, alebo

svätej omše v prikázaný sviatok? Odsúval som Boha na vedľajšiu koľaj

tým, že som sa nemodlil?

 

 Šiel som na sväté prijímanie s ťažkým hriechom na svedomí?

 

 Bol som na svätom prijímaní bez patričného prejavu úcty a bez

poďakovania po prijímaní?

 

 Odmietal som pomáhať pri domácich prácach? Neprejavoval som

dostatok lásky voči rodičom?

 

 Bol som netrpezlivý, nahnevaný, závistlivý? Pestoval som si v sebe vzdor,

alebo neochotu odpustiť? Bol som vzdorovitý alebo som skĺzal do

sarkazmu? Prejavoval som nenávisť voči ľuďom, vynášal som o nich

súdy vo svojich myšlienkach a skutkoch?

 

 Nevenoval som sa poriadne svojim študijným povinnostiam v škole? Bol

som lenivý? Správal som sa k učiteľom a iným dospelým s neúctou?

 

 Správal som sa násilne alebo som sa zúčastnil na bitkách? Ublížil som

niekomu tým, že som sa o ňom zle vyjadroval alebo som klebetil na

internete? Prezrádzal som tajomstvá alebo som hovoril niektoré veci len

preto, aby som iných ranil?

 

 Vyjadroval som sa vulgárne? Pozeral som obscénne časopisy, webové

stránky a videá? Konal som proti čistote na svojom tele alebo s niekým

iným?

 

 Klamal som, aby som tak sám seba ospravedlnil, vyhovoril sa, ranil iných

ľudí, alebo aby som potom vyzeral dôležitejšie?

 

 Ukradol som niečo? Zneužil alebo poškodil som vlastníctvo iných ľudí?

 

 Žiarlil som na iných, závidel som im ich výzor, popularitu, ich výsledky?

Je moje srdce naviazané na vlastnenie vecí?

 

 Povzbudzoval som akýmkoľvek spôsobom iných k zlému konaniu?

 

 Požíval som nadmerne alkohol alebo bral drogy?

 

 Bol som namyslený alebo sebecký vo svojich myšlienkach alebo

skutkoch?

 

 Uprednostňoval som telesné pohodlie pred službou iným? Zanedbával

som svoju povinnosť privádzať iných bližšie k Bohu prostredníctvom

príkladu a slova?

Posted in VIERA | Tagged , , | Pridaj komentár

Matka Tereza a jej 15 tipov na pokoru

Blíži sa pôst, tak zopár myšlienok o pokore.

,,Ak si pokorný, nič sa ťa nedotkne, ani chvála, ani hanba, lebo vieš, kým si. Ak ťa obviňujú, nemôže ťa to odradiť. “ Slová Matky Terezy o pokore.

3 mýty o pokore

Pokoru si ľudia vykladajú rôzne. Niektorí ju považujú za zhadzovanie samého seba. Najčastejšie sa tieto mýty prejavujú v týchto oblastiach:

Mýtus #1. Pokorný človek nemá sebadôveru. Pritom tí najpokornejší ľudia mávajú najväčšiu sebaistotu, tí najpyšnejší bývajú najneistejší.

Mýtus #2. Pokora nie je príťažlivá. Práve pokorný človek počúva iných, zaujíma sa o iných a tak je oveľa príťažlivejší, ako ten ktorý sa zameriava len na svoje ja a snaží sa vyzerať čo najlepšie v očiach ľudí.

Mýtus #3. Pokorný človek chce, aby ho považovali za pokorného. Snažiť sa vyzerať pokorne je pritom falošná pokora.

 

Matka Tereza z Kalkaty a jej 15 tipov na tréning pokory:

 1. O sebe rozprávaj čo možno najmenej.
 2. Naplno sa venuj svojim záležitostiam, a nie záležitostiam iných.
 3. Vyhýbaj sa zvedavosti (má tým na mysli veci, ktoré sa ťa netýkajú).
 4. Nepleť sa do vecí iných ľudí.
 5. Malé nepríjemnosti znášaj s dobrou náladou.
 6. Nerýp sa v chybách iných ľudí.
 7. Akceptuj zákaz niečoho, aj keď si si to priamo nezaslúžil.
 8. Podriaď sa vôli iných.
 9. Prijmi aj urážky a útoky iných.
 10. Prijmi aj pohŕdanie, aj keď na teba zabúdajú, aj keď ťa znevažujú.
 11. Buď zdvorilý a jemný, aj keď ťa provokujú.
 12. Nevyžaduj si obdiv a lásku.
 13. Nevytváraj si ochrannú bariéru zo svojej dôstojnosti.
 14. Ustúp, v diskusii, aj keď máš pravdu.
 15. Vždy si vyber tú ťažšiu úlohu.

Tak, hotovo. Keď sa nad tým zamyslím, ani mi to nepripadá  len ako nejaká náboženská regula, ale  skôr obyčajné, základné princípy slušného správania sa medzi ľuďmi.

Ale zasa, možno je to trošku náročnejšie, a len samotné dobré mravy nepostačia.

Bez Neho sa nedá nič urobiť.

Posted in VIERA | Tagged , | Pridaj komentár

Študenti smrti v Osvienčime

Keď lekár, ktorý má chrániť zdravie a život, začne praktizovať eutanáziu – niečo závažné sa muselo udiať a porúchať v jeho súdnosti. Keď takýto lekár ide študovať smrť a inšpirovať sa v Osvienčime – o súdnosti sa už hovoriť vôbec nedá.

Skupina najznámejších belgických ,,eutanázistov“ sa vybrala do Osvienčimu, aby tam, ako uvádzajú,

,,viac sa dozvedeli o smrti a dôstojnom umieraní“.
Skupinu viedol doktor Wim Distelmans, ktorý je zodpovedný za stovky, možno tisícky ľudských životov. Prezývajú ho aj profesionálny zabijak, pretože eutanáziu vraj dokáže poskytnúť každému, kto o to požiada. Vedie Komisiu pre eutanáziu pri belgickej vláde. K nemu sa pridali ďalší lekári, eutanázisti, psychológovia, sestričky.

Daily Mail nazval Distelmansa ,,doktor smrti“, lebo vyhlasoval, že Osvienčim je ,,inšpirujúci“ a pomôže ,,vyjasniť veci a rozptýliť zmätok“. Protestovali židovské organizácie, aktivisti proti eutanázii, ktorí túto ,,študijnú cestu“ považujú za urážlivú a šokujúcu.
Bizarné? Morbídne?
Karin Kuntz z nemeckého Spieglu napísala o tejto ceste reportáž. Okrem iného približuje aj túto situáciu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
V posledný večer v Poľsku ide Distelmans so svojou skupinou do reštaurácie v Krakove, v starej židovskej štvrti. Pijú vodku a zajedajú heringami. Niekto hrá na husliach a atmosféra je dobrá. Lekári hovoria o svojich deťoch a o dovolenke vo Švédsku. Neskôr, asi o polnoci, sa ich rozhovor znovu vráti k pracovným záležitostiam. Debatujú o prípade jedného z kolegov, ktorý sa spýtal, či smie zabiť nacistu. Pacient-nacista má polovicu tela ochrnutú a je bývalým príslušníkom Waffen-SS. Nad pohovkou mu visí obraz Hitlera. Lekár odmietol eutanáziu, pretože si nemyslí, že si tento nacista zaslúži bezbolestnú, jemnú smrť. Jeho sused pri stole hovorí: ,,Nedokázal by som mať súcit s jeho osobným utrpením, pretože tento chlapík neklape tak, ako klape normálny človek. Ak by som ho zabil, cítil by som sa ako vrah.“
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
A Wim Distelmans  ďalej vedie Komisiu pre eutanáziu pri belgickej vláde.

Prismas_Basálticos,_Huasca_de_Ocampo,_Hidalgo,_México,_2013-10-10,_DD_42
Foto:

Zdroje:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2690157/Outrage-Dr-Death-offers-euthanasia-tours-inspiring-Auschwitz-Claims-visit-clarify-confusion-dying.html
http://www.spiegel.de/international/zeitgeist/belgian-euthanasia-doctors-seek-answers-at-auschwitz-a-1003441.html

Posted in SPOLOČNOSŤ | Tagged , | Pridaj komentár

Múdre panny

Evanjeliový príbeh o múdrych a nerozumných pannách. Čakali Ženícha, múdre si vzali olej, nerozumné nevzali. Múdre využívali čas svojho života, nemúdre si možno hovorili, že však ešte je čas.

Zaujímavá maľba Jamesa Tissota v Brooklyn Museum.

Brooklyn_Museum_-_The_Wise_Virgins_(Les_vierges_sages)_-_James_Tissot

Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi.
Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych.
Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali.
Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob.
Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali.
O polnoci sa strhol krik: “Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!”
Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy.
nerozumné panny povedali múdrym: “Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú.”
Ale múdre odvetili: “Aby azda nebolo ani nám ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si!”
No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili.
Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: “Pane, Pane, otvor nám!”
Ale on im povedal: “Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.”
Preto bdejte, lebo neviete ani dňa ani hodiny.

Foto: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brooklyn_Museum_-_The_Wise_Virgins_(Les_vierges_sages)_-_James_Tissot.jpg

 

Posted in VIERA | Tagged , | Pridaj komentár

Karisa zomrela, aby jej dieťa mohlo žiť

Podobný príbeh sa odohral pred dvomi rokmi v Taliansku, keď CHIARA PETRILLOsympatická mladá žena, Chiara Petrillo, dala prednosť životu svojmu ešte nenarodenému synovi Francescovi, pred svojím vlastným životom. Chiara si vtedy veľa vytrpela kvôli rakovinovému ochoreniu. Zomrela, pretože odložila chemoterapiu, rádioterapiu, aby liečbou neuškodila synovi Francescovi, ktorého nosila pod srdcom.

Pred pár dňami sa podobný prípad odohral v americkom Colorade, keď Karisa Bugal obetovala svoj život, aby mohol žiť jej syn Declan.
3. novembra sa tridsaťštyriročná Karisa Bugal chystala na pôrod v Medical Center of Aurora v Colorade, keď jej lekári zistili veľmi zriedkavú, nepredvídateľnú diagnózu – embóliu plodovou vodou. Čiastočky z plodovej vody sa pritom dostávajú do krvného obehu rodičky a vyvolávajú alergické reakcie. Zriedkavá, o to však nebezpečnejšia, smrteľná situácia pre život matky i dieťaťa.

KARISA

Nenarodenému dieťaťu vtedy začalo zlyhávať srdce.

Lekári ju postavili pred najzložitejšiu voľbu jej života. Buď chlapca porodia cisárskym rezom, pričom ona sama pravdepodobne zomrie, alebo počkajú, a veľmi pravdepodobne to neprežije dieťa.

Karisa sa rozhodla pre život svojho dieťaťa. Syn Declan sa narodil pomocou cisárskeho rezu a matku odvážali na jednotku intenzívnej starostlivosti.

Jej posledné slová boli: ,,Koľko váži môj syn?“

Krátko po tom Karisa Bugal zomrela.

Zanechala tu dcéru Mallory a novorodenného syna Declana, o ktorých sa bude teraz sám starať manžel Wes. Určite ich čaká neľahké obdobie prvých týždňov, mesiacov, ale aj rokov, a v tomto im chce pomôcť aj finančná zbierka gofundme.

Dve ženy, rodičky, ktoré doslova a do písmena dali život svojim deťom.

Foto: http://www.gofundme.com/gw4i4c
Chiara Petrillo – obrázok s Facebooku prostredníctvom http://www.catholicherald.co.uk/features/2012/06/29/the-mother-who-gave-up-her-life-for-her-unborn-child/

Zdroje:http://cyrilsebo.blog.sme.sk/c/303375/Chiara-zomrela-aby-jej-dieta-mohlo-zit.html
http://www.vpl.sk/files/file/XXXIIpdf_prednasky/9%20Embolia%20plodovou%20vodou.pdf
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2842127/Mother-suffering-rare-condition-shut-organs-died-moments-giving-birth-asking-newborn-son-weighed.html

Posted in SPOLOČNOSŤ | Pridaj komentár

Myšlienka na začiatok týždňa (3)

,,Najprv modlitba, potom pokánie a až potom, až na treťom mieste, činnosť.”

Josemaría Escrivá, Cesta č. 82

Posted in VIERA | Tagged , | Pridaj komentár

Železní muži a bolesť

Triatlon je jeden z najkrajších, ale aj najtvrdších športov. Len postaviť sa na štart Ironmana chce veľkú odvahu a guráž. Zdolať vlastnými silami porciu 226 kilometrov v plávaní, cyklistike a behu hraničí so šialenstvom.

Slovenský matador Marek Nemčík absolvoval túto tortúru už NEMCIKpäťdesiatjedenkrát. ,,Okrem adrenalínu treba nevyhnutne počítať aj s bolesťou“, hovorí v tomto rozhovore. ,, My s humorom hovoríme, že bolesť je len názor, s ktorým sa môžeš nestotožniť.“:

Pravidelný šport a hľadanie svojich hraníc človeka veľa naučí.

Šesťnásobný víťaz z Havaja a legenda triatlonu Mark Allen povedal: ‘Keby som celý život sedel v kancelárii, nikdy sa o sebe nič nedozviem.‘ Šport vás naučí prehrávať aj vyhrávať, naučí vás hrať férovo. Zistíte, že skratky v živote existujú, ale nikam nevedú.“
Celý rozhovor si možno prečítať na: http://www.behame.sk/index.php?src=rozhovory/zelezny-muz-marek-nemcik-bolest-je-len-nazor-s-ktorym-sa-mozete-nestotoznit

Posted in SPOLOČNOSŤ | Pridaj komentár